Rượu Vang ý Vindoro negroamaro

1.040.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

https://biangoai.vn/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1-Recovered-3.jpg
Rượu Vang ý Vindoro negroamaro

1.040.000

Chat